Vinterljus

Helt plötsligt en morgon är marken täkt med snö
Det blir ljust och vacker i skogen
Grenarna är tyngda av snön
Borta är det gråa, mörka och trista
Det känns skönt gå ut i skog och mark
Fåglar och andra djur söker föda
Man kan lätt följa deras väg i snön
Kinderna blossar röda och näsan rinner
Oh, om snön finge ligga vit och vacker


Nu täck klipporna av snö och is
Inga badande och solande söker sig hit
De enda som badar är fåglar och sälar
Jag söker mig ofta till havet, vinter som sommar
Åter till start Åter till årstiderna